Gabinet Lekarski Magdalena Salamaga
specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej.

Klauzula informacyjna:

Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej

 

  1. Szanowny Pacjencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Magdalena Salamaga, zwana dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować́ się z Administratorem pisząc na adres: ul. Arkońska 51/4, 71-455 Szczecin lub telefonując pod numer: 605 833 646.

  2. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz zapewnienia prawidłowej opieki medycznej. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

  3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniam Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

  4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

  5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

  6. Masz prawo zażądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

  7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8. Przekazanie nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.

  9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwoscią odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.

  10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.